Nie mówimy, że chcemy pomóc lecz faktycznie pomagamy.

AGRA Centrum Dochodzenia Roszczeń Powypadkowych powstało z myślą o kompleksowym i w pełni profesjonalnym podejściu do problemu osób poszkodowanych we wszelkiego rodzaju wypadkach i zdarzeniach wynikających zarówno z winy, jak również błędu lub niedopatrzenia innych osób.

Oferowaną przez Centrum pomoc kierujemy zarówno do poszkodowanych dochodzących roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodą na osobie, jak i szkodą rzeczową.

Z tych też powodów w prowadzonym przez nasze Centrum procesie likwidacji szkody, nadrzędnym celem firmy jest dążenie do uzyskania dla osób Poszkodowanych należnych świadczeń odszkodowawczych, odpowiadających faktycznym rozmiarom ich krzywdy.

Centrum ściśle współpracuje z Kancelarią Prawną Radcy Prawnego Anny Grzegorskiej , dzięki czemu, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę sprawy łącznie z możliwością skierowania jej na drogę postępowania sądowego, co wiąże się z zapewnieniem reprezentowania Państwa interesów przed sądami powszechnymi.

Kompleksowa Rehabilitacja Mobilna, w dniu 01.10.2010r. pomiędzy AGRĄ a KRM-em podpisana została umowa przedmiotem której jest współpraca mająca na celu kompleksową obsługę klientów w związku z likwidacją szkody oraz wyegzekwowaniem należnego odszkodowania od Towarzystw Ubezpieczeniowych

© 2009. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. AGRA