Zakres działalności firmy AGRA

Jesteś poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, na skutek błędu lekarskiego bądź innego zdarzenia

Napisz do nas, zadzwoń lub przyjdź.

Firma AGRA opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu w zakresie dochodzenia roszczeń pomoże każdemu, kto:

 1. uczestnicząc w zdarzeniu bądź wypadku komunikacyjnym, jako kierujący samochodem (motocyklem, motorowerem bądź rowerem), pasażer lub pieszy:
  1. w następstwie odniesionych obrażeń ciała nie zgłosił szkody bądź pomimo jej zgłoszenia nie otrzymał stosownego zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;
  2. otrzymał zadośćuczynienie za doznaną krzywdę niewspółmierne do rzeczywistego jej rozmiaru;
  3. poniósł niezamierzone wydatki związane z leczeniem, opieką i rehabilitacją skutków tych obrażeń;
  4. w trakcie pobytu na zwolnieniu lekarskim związanym z wypadkiem utracił dochody;
  5. pragnie dochodzić roszczeń w przypadku, gdy sprawca zdarzenia jest nieznany bądź nie posiada ważnej polisy OC.
 2. w następstwie wypadku komunikacyjnego stracił najbliższego członka rodziny i nie otrzymał zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji rodzinnej.
 3. miał wypadek w pracy i w związku z tym zamierza dochodzić należnych z tego tytułu roszczeń
 4. doznał urazów ciała w wyniku niewłaściwego utrzymania nawierzchni bądź braku właściwego zabezpieczenia terenu robót
 5. będąc właścicielem, lub posiadaczem pojazdu jako osoba poszkodowana uczestnicząca w kolizji drogowej bądź wypadku domaga się naprawienia wyrządzonej szkody w tym pojeździe
 6. jest poszkodowanym w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 7. jest ofiarą błędu lekarskiego lub niewłaściwego leczenia.

Aby skorzystać z naszych usług proszę o wypełnienie niezobowiązującego formularza szkody lub skontaktować się z nami telefonicznie bądź osobiście.

© 2009. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. AGRA